Få offert från företag som kan hjälpa dig

Beskriv behovet

Beskriv vad du vill ha hjälp med

Gratis offerter

Ta emot och jämför
upp till 5 offerter

Välj företag

Välj det företag du vill anlita

OVK besiktning bostadsrätt

Att ta in offerter för en OVK-besiktning (Obligatorisk Ventilationskontroll) för din bostadsrättsförening (BRF) är en viktig del av processen för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att inomhusluftkvaliteten är god. Med hjälp av Hittabesiktningsman.se hjälper vi dig att få prisuppgifter från flera olika firmor och förenklar arbetat för dig. Vi har hjälpt hundratals bostadsrättsföreningar att ta in offerter och sparat dem många tusenlappar i kostnader.

 

Här är några steg att följa när du tar in offerter för en OVK-besiktning:

1. Identifiera certifierade besiktningsfirmor:
Genom oss kommer du bara att komma i kontakt med certifierade besiktningsfirmor som har erfarenhet av att genomföra OVK-besiktningar. Certifierade experter kommer att ha rätt kunskap och kompetens för att utföra en korrekt och noggrann besiktning. 

2. Förse oss med information om din besiktning:

När du lämnar uppgifter till oss så se till att ge tillräcklig information om din bostadsrättsförening. Detta kan inkludera fastighetens storlek, antal lägenheter, typ av ventilationssystem och eventuella särskilda behov eller önskemål.

2. Vi kontaktar flera olika företag för dig
Med vår tjänst får du kontakt med upp till fem certifierade besiktningsfirmor som tillhandahåller offerter. Detta ger dig möjlighet att jämföra priser och tjänster för att hitta den bästa lösningen för din bostadsrättsförening.

3. Jämför Priser och Tjänster:
När du har mottagit offerter från olika firmor, jämför priser och de tjänster som ingår. Tänk på att det inte alltid är det lägsta priset som är det bästa alternativet. Se till att tjänsterna som erbjuds motsvarar dina behov och förväntningar.

4. Titta på deras referenser och omdöme:
Alla besiktningsmän som vi arbetar med har omdöme som deras tidigare kunder har lämnat. Det ger dig bra referenser från tidigare kunder. Detta kan ge dig en inblick i deras tidigare arbete och kundnöjdhet.

5. Ställ frågor
Du har möjlighet att chatta med firmorna innan du väljer. Fråga också om hur de kommer att presentera resultaten och rekommendationerna i en rapport.

6. Välj den Bästa Lösningen:
Baserat på pris, tjänster, referenser och andra faktorer, välj den besiktningsfirma som bäst uppfyller din bostadsrättsförenings behov och krav. 

Att ta in offerter för en OVK-besiktning är en viktig investering för att säkerställa en god inomhusluftkvalitet och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Genom att noggrant utvärdera och jämföra olika alternativ kan du göra ett välgrundat beslut som gynnar din bostadsrättsförening och dess medlemmar.

 

Vår tjänst är kostnadsfri och du förbinder dig inte till något genom att göra en offertförfrågan.

OVK Besiktning för Bostadsrättsföreningar: Vanliga Frågor och Svar

Vad krävs för en godkänd OVK?


En godkänd OVK kräver att fastighetens ventilationssystem fungerar enligt gällande föreskrifter och ger tillräcklig inomhusluftkvalitet. Det innefattar att ventilationsflöden, filter, ljudnivåer och andra tekniska aspekter uppfyller kraven.

Vem är ansvarig för OVK?


Det är bostadsrättsföreningens styrelse som är ansvarig för att se till att en OVK utförs regelbundet och att eventuella brister åtgärdas.

Vad ingår i en OVK


En OVK inkluderar inspektion av ventilationsaggregat, kanaler, spjäll, filter och andra komponenter. Det innefattar även mätningar av luftflöden, tryckfall och bullernivåer. Besiktningen utvärderar om systemet ger tillräcklig ventilation och inomhusluftkvalitet.

Hur ofta OVK Brf?


Hur ofta en OVK ska göras i bostadsrättsföreningar beror på typ av ventilationssystem: Var tredje år i flerbostadshus med FT-, FTX-ventilation. Var sjätte år i flerbostadshus med S-, F-, FX-ventilation. Lagen säger att ventilationssystem i byggnader ska kontrolleras regelbundet med hjälp av en s.k. obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Detta för att människor ska få ett bra inomhusklimat och inte utsättas för t. ex. radon, luftföroreningar eller buller.

Vad kostar det att göra en OVK?


Kostnaden för en OVK varierar beroende på fastighetens storlek, komplexitet och den valda besiktningsfirman. Det är bäst att begära offerter från flera certifierade besiktningsfirmor för att få en uppskattning.

När behövs inte OVK?


För flerbostadshus, personalutrymmen, kontor och kontor i industribyggnader med S-, F-, FX-ventilation krävs en OVK var sjätte år. För en- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation krävs bara en inledande OVK-besiktning. Någon återkommande OVK krävs alltså inte i detta fall.

Vem betalar för OVK?


Bostadsrättsföreningen bär normalt kostnaden för OVK. Kostnaderna kan fördelas på medlemmarna enligt föreningens stadgar.

Hur går en OVK till?


En OVK inleds med en planeringsfas där besiktningsfirman och föreningen bestämmer besiktningsdatum och detaljer. Sedan genomförs själva besiktningen där inspektion och mätningar utförs. Efter besiktningen utarbetas en rapport med resultat och eventuella åtgärdsförslag.

Hur lång tid tar en OVK?


Tiden för en OVK varierar beroende på fastighetens storlek och komplexitet. Mindre fastigheter kan ta några timmar medan större fastigheter kan ta en eller flera dagar.

Genom att förstå och följa kraven för en OVK kan bostadsrättsföreningar säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska och att medlemmarna har en god inomhusluftkvalitet. Regelbundna OVK-besiktningar bidrar till en trygg och hälsosam boendemiljö.

Våra senaste förfrågningar

Björn bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Vill boka in en tvåårsbesiktning för nybyggt hus i Örebro.

Tobias bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Vi ska köpa villa på snabb premis

Christina bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Behov av en slutbesiktning av ett nybygge i Härnösand.

Gheorghe bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Besiktning av en vägg, expertis och analys om väggen är bärande.

Kazandra bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Besiktning av bostadsrätts-lägenhet. Extra kontroll efter vattenläckor, vattenskador i tak och balkong. Det är ommålat i tak och väggar.
Kontrollera även våtutrymmen.

Laura bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Har precis köpt en lägenhet som jag tror att det det är vattenskadad eller mögel skadad, behöver hjälp omgående snälla.

Anna bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Hej,
Vi är i färd med att köpa bostad, och behöver hjälp med att besiktiga bostaden före vi ingår köp. Kan ni hjälpa med det? Till vilket pris, i så fall?

Mikael bad om offert för Bygg & hantverkare - Besiktningsman

Jag har utfört ett mark projekt I vittsjö där kunden motsätter sig betalning, det gäller dränering, avlopp mm.

Tacksam för snabb återkoppling.

Mvh Mikael

Mark o Bygg Svenstorp AB
Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?
Anmäl ditt intresse här.